Aksjonærene har fått tilsendt et frivillig tilbud fra Playsafe Group AS (PSG) om kjøp av samtlige aksjer i Playsafe Holding AS (PSH) for kr. 0,10 pr. aksje, totalt kr. 10.177.279,- for alle aksjene.

I og med at de fleste av aksjonærene i PSG også er eiere i PSH, vil denne transaksjonen behandles i PSG etter reglene i aksjeloven §3-8 om transaksjoner med nærstående.

Aksjonærene i PSH har 4 ukers frist på å akseptere tilbudet, som utløper 17. oktober 2020 kl. 16:00.

Tilbudsdokument

Fairness Opinion utarbeidet av MarchFirst Norway AS

Styrets vurdering av tilbudet 

Vedtekter for Playsafe Holding AS

Playsafe Holding – mellombalanse 28.02.2020

Playsafe Holding – revisjonsberetning for mellombalanse 28.02.2020

Playsafe Holding – urevidert regnskap pr 31.08.2020

Akseptformular sendes i posten, utfylt med opplysninger fra VPS pr. 18. september 2020.

Vi anmoder alle aksjonærer om å lese tilbudet og akseptformularet nøye.

Dersom tilbudet aksepteres, vennligst følg instruksjonene i avsnittet «Fremgangsmåte ved aksept av Tilbudet» i tilbudsdokumentet. Aksepter som ikke er korrekt utfylt og innsendt vil ikke bli akseptert.

Spørsmål kan rettes til daglig leder Ben Johansen på tlf. 90978045, eller styrets leder Johan Afseth på tlf. 922 01850. Skriftlige spørsmål kan sendes til post@playsafe.net.

Categories: